TPRA | ONDERZOEK Beloningsbeleid

TPRA doet dit jaar opnieuw onderzoek naar het beloningsbeleid en de organisatie van het bestuur bij de Nederlandse pensioenfondsen. Uit de publieke opinie blijkt dat de waardering voor pensioenfondsen nog altijd laag is. Het vooroordeel bestaat dat bestuurders bovenmatig beloond worden. TPRA wil over de beloning van het pensioenfondsbestuur een realistisch beeld creëren en voert daarom dit onafhankelijke onderzoek uit.

 

ORGANISATIE EN KOSTEN VAN BESTUUR

Het onderzoek heeft drie centrale doelstellingen:

  • Inzicht geven in marktnormen en diversiteit wat betreft de omvang van het bestuur, vergoedingen aan bestuurders en het interne toezicht en de daarbij gerealiseerde tijdsbestedingen.

  • Een realistisch en op feiten gebaseerd beeld creëren van de beloning van het pensioenfondsbestuur bij het grote publiek.

  • Inzicht geven in de passendheid van bestuursbeloningen bij verschillende soorten fondsen en de kostendruk die dit creëert.


DAta

TPRA heeft informatie verzameld uit jaarverslagen en specifieke documentatie over het beloningsbeleid die door de pensioenfondsen publiek beschikbaar zijn gesteld.


Het resultaat

Het onderzoek is in november afgerond.

TPRA zal algemene conclusies beschikbaar stellen aan het grote publiek in de vorm van een persbericht met daarin de belangrijkste bevindingen.

Het rapport en de onderliggende data (dus ook de door de pensioenfondsen zelf geleverde data) zijn tegen betaling beschikbaar voor € 995 inclusief BTW. Voorinschrijven kan tot 1 november en geeft het recht op een korting van 20%, waardoor het rapport en de data beschikbaar zijn voor € 795 inclusief BTW. U kunt het rapport bestellen met het bestelformulier. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op!