TPRA | BENCHMARK

De TPRA Benchmarks vergelijken kenmerken van alle Nederlandse pensioenfondsen. De benchmarks geven inzicht in de regeling, het beloningsbeleid, kosten, rendementen, beleggingsallocaties, voorzieningen, dekkingsgraden, premies en uitkeringen.

 

De NATIONALE
Pensioen
BENCHMARK
Grote
werkgevers

De nationale pensioenbenchmark grote werkgevers is een rapport dat in samenwerking met Focus Orange speciaal is ontwikkeld om de kwaliteit van pensioenregelingen van grote werkgevers in beeld te brengen. Met informatie over meer dan 150 grote bedrijven in combinatie met de ruim 200 regelingen van pensioenfondsen is deze benchmark één van de grootste van Nederland!

Voor meer informatie neem contact op via info@tpra.nl


Ranking
report

Het TPRA Ranking Report is een uitgebreid benchmarkrapport. Het geeft naast de gebruikelijke kosten- en rendementsvergelijkingen ook inzicht in de beleggingsallocaties, voorzieningen, dekkingsgraden, premies en uitkeringen. Het rapport beschrijft de prestaties van een zelf gekozen pensioenfonds en vergelijkt die prestaties met een al dan niet zelf gekozen peergroup.

U kunt hier meer lezen over het Ranking Report.


Benchmark beloningsbeleid

De TPRA Benchmark Beloningsbeleid brengt de beloningen en vacatievergoedingen aan bestuurders en commissieleden van pensioenfondsen in kaart. Daarbij geeft deze ook inzicht in de omvang van het bestuur, het aantal commissies en het bestuursmodel. Met de Benchmark Beloningsbeleid stelt TPRA de data beschikbaar op basis waarvan u zelf vergelijkingen kunt maken.

U kunt hier meer lezen over de Benchmark Beloningsbeleid.


Rating Report Regelingen

Het TPRA Rating Report Regelingen vergelijkt de regeling van een zelf gekozen fonds met de regelingen van de overige Nederlandse pensioenfondsen. Het geeft daarmee in één oogopslag weer hoe de regeling van een specifiek pensioenfonds zich verhoudt tot wat gangbaar is in Nederland. De TPRA Regelingendatabase bestaat uit ongeveer 200 actieve regelingen. Elke regeling is op meer dan 50 onderdelen beoordeeld. De scores zijn verwerkt in het TPRA Rating Report Regelingen. Het rapport geeft een diepgaand inzicht in de kwaliteit van de regeling als geheel en de kwaliteit van de verschillende onderdelen waar de regeling uit is opgebouwd.

U kunt hier meer lezen over het Rating Report Regelingen.