TPRA | DATA

TPRA heeft een database ontwikkeld met informatie over de verslagjaren 2012 t/m 2017 van pensioenfondsen. Informatie over pensioenregelingen is beschikbaar voor de jaren 2016 t/m 2019. Dekkingsgraden zijn beschikbaar vanaf 2012 en worden maandelijks bijgehouden. Informatie over bestuursbeloningen is verzameld vanaf 2016. TPRA verwerkt ieder jaar de meest actuele gepubliceerde informatie in de database.  

 

TPRA PENSION SUITE

De data over de pensioenfondsen heeft TPRA geanalyseerd, genormaliseerd en verrijkt en vastgelegd in de TPRA Pension Suite (TPS), het informatieplatform waarmee de data wordt ontsloten. De informatie wordt gepresenteerd in overzichtelijke tabellen, zodat gegevens snel en gemakkelijk toegankelijk zijn. Er is uitgebreide detailinformatie beschikbaar over beleggingen, het verloop van deelnemers, voorzieningen, dekkingsgraden en belangrijke graadmeters over kosten. U kunt de gegevens exporteren en zelf uw eigen vergelijkingen en rapportages maken. De database bevat meer dan 3.000 kenmerken van meer dan 200 pensioenfondsen.”

U kunt hier de demo aanvragen.