TPRA | PRODUCTEN

De TPRA-producten zijn allemaal gebaseerd op zelf verzamelde informatie over de Nederlandse pensioenfondsen. De standaardoplossingen van TPRA zijn benchmarks op het gebied van regelingen, beloningen en bedrijfstechnische kenmerken. De onderliggende data is ook beschikbaar via een abonnement op de TPRA Pension Suite. De onderliggende data is ook beschikbaar via een abonnement op de TPRA Pension Suite. 

 

Ranking report

Het TPRA Ranking Report is een interactief rapport dat de prestaties van een pensioenfonds op het gebied van beleggingen, voorzieningen, dekkingsgraden, premies, uitkeringen en kosten presenteert en relateert aan een voor het fonds relevante peergroup.

Klik hier voor meer informatie en bekijk een voorbeeldrapport.


Rating Report Regelingen

Het TPRA Rating Report Regelingen is een geïndividualiseerd rapport. Het geeft in één oogopslag weer hoe de regeling van een specifiek pensioenfonds zich verhoudt tot wat gangbaar is in Nederland. De TPRA Regelingendatabase bestaat uit meer dan 200 actieve regelingen. Elke regeling is op meer dan 50 onderdelen beoordeeld. De scores zijn verwerkt in de TPRA Rating Regelingen. Het rapport geeft een diepgaand inzicht in de kwaliteit van de regeling als geheel en de kwaliteit van de verschillende onderdelen waar de regeling uit is opgebouwd.

U kunt hier meer lezen over het Rating Report Regelingen.


Benchmark BELONINGSBELEID

TPRA heeft de beloningen en meest relevante bestuursinformatie over aantal bestuursleden, het bestuursmodel, commissies en de tijdsbestedingen van grote pensioenfondsen in kaart gebracht en opgenomen in een database over bestuursbeloningen.

U kunt hier meer lezen over de Benchmark Beloningsbeleid.


Dekkingsgraden Tool

De TPRA Dekkingsgradentool is een gratis online tool dat per fonds de meest recent beschikbare nominale dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad en vereiste dekkingsgraad weergeeft.

Hier vindt u de Dekkingsgradentool.


Pensionsuite

De data over de pensioenfondsen heeft TPRA geanalyseerd, genormaliseerd en verrijkt en vastgelegd in de TPRA Pension Suite (TPS), het informatieplatform waarmee de data wordt ontsloten. De informatie wordt gepresenteerd in overzichtelijke tabellen, zodat gegevens snel en gemakkelijk toegankelijk zijn. Er is uitgebreide detailinformatie beschikbaar over de beleggingen, maar ook over het verloop van deelnemers, voorzieningen, dekkingsgraden en belangrijke graadmeters over kosten zijn beschikbaar. U kunt de gegevens exporteren en zelf uw eigen vergelijkingen en rapportages maken. De database bevat meer dan 3.000 kenmerken van meer dan 200 pensioenfondsen.”

Klik hier voor meer informatie en vraag een demo aan.