TPRA | PUBLICATIES

TPRA doet zelfstandig onderzoek en publiceert onder andere over de ontwikkelingen van dekkingsgraden, kosten, rendementen, premies, beloningen en regelingen. De meeste rapporten verschijnen eens per kwartaal of eens per jaar. Ze zijn vrijwel allemaal gratis beschikbaar.

 

MONITOR DEKKINGSGRADEN

De TPRA Monitor Dekkingsgraden bespreekt de ontwikkelingen van de nominale dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen. Naast algemene ontwikkelingen zet de monitor de prestaties van de ondernemingspensioenfondsen af tegen de prestaties van de bedrijfstakpensioenfondsen en geeft de monitor een overzicht van goed en minder goed presterende fondsen. De monitor verschijnt eens per kwartaal.

M2018-2: Monitor dekkingsgraden 2017-IV
M2017-11: Monitor dekkingsgraden 2017-III
M2017-8: Monitor dekkingsgraden 2017-II
M2017-5: Monitor dekkingsgraden 2017-I
M2017-3: Monitor dekkingsgraden 2016-IV
M2016-11: Monitor dekkingsgraden 2016-III
M2016-08: Monitor dekkingsgraden 2016-II
M2016-05: Monitor dekkingsgraden 2016-I
M2016-03: Monitor dekkingsgraden 2015-IV


MONITOR KOSTEN

De TPRA Monitor Kosten geeft inzicht in de pensioenbeheerkosten en vermogensbeheerkosten van de in Nederland onder toezicht staande pensioenfondsen. De resultaten zijn gebaseerd op publiek beschikbare informatie over kosten, zoals gepresenteerd in de jaarverslagen van pensioenfondsen. De monitor verschijnt eens per jaar.   

M2017-09: Monitor kosten 2017
M2016-09: Monitor kosten 2016

 


MONITOR PREMIE

De TPRA Monitor Premie analyseert premies en beoordeelt tegen welke prijs de pensioenen ingekocht worden. Wie betaalt teveel en wie betaalt te weinig? Welke premie wordt feitelijk betaald en hoeveel premie is er nodig?

P2016-02: De premieparadox


MONITOR BELONINGsbeleid

De TPRA Monitor Beloningsbeleid beschrijft de beloningen en vacatievergoedingen aan bestuurders en commissieleden van pensioenfondsen. TPRA ontwikkelde een objectieve norm op basis van richtlijnen van DNB en de SER en vergelijkt de vergoedingen met deze norm. De monitor is onderdeel van een data-abonnement op de bestuursvergoedingen van de grote pensioenfondsen.

U kunt hier meer lezen over de Benchmark Beloningsbeleid.


OVERIG

TPRA publiceert op onregelmatige basis thema-onderzoeken, visiedocumenten en columns. Op deze manier neemt TPRA deel aan het publieke debat over pensioen.

P2015-12: Waar is de nominale dekkingsgraad gebleven?
Introductie TPRA
Praktijkvariatie 2013: Pensioenbeheerkosten
Praktijkvariatie 2013: Renterisico
Praktijkvariatie 2013: Herverzekering

Columns
2019-03 Koolmees in de kolenmijn
2018-11 Pensioen schreeuwt om SIRE-campagne
2018-04 Gepensioneerden niet gematst
2017-12 Pensioen 2.0 nog lang niet in zicht
2017-06 Wordt u uitgekleed?
2016-12 Pensioenfondsen voelen zich te verheven voor een oordeel
2016-03 Een ezel stoot zich in het gemeen...
2014-08 Pensioenfederatie slaat de plank mis

Persberichten

2018

11-26 Betere beloning voor minder pensioenfondsbestuurders
08-03 TPRA deelt opnieuw diamanten uit
02-13 Gemiddelde dekkingsgraad naar 111%: pensioenindexaties in zicht

2017

11-17 Dekkingsgraden blijven stijgen
11-09 Nederlandse pensioenfondsbestuurder onderbetaald
09-21 Pensioenbeheerkosten per deelnemer slechts 13 cent gedaald
08-10 Beleidsdekkingsgraden stijgen harder dan ooit in tweede kwartaal
07-25 TPRA introduceert Rating pensioenregelingen
05-10 Dekkingsgraden langs gehele linie omhoog in eerste kwartaal 2017
03-03 Grote 5 pensioenfondsen winnaars van uitmuntend vierde kwartaal

2016

11-01 Pensioenfondsen weinig transparant over bestuursbeloning
09-20 Uitvoering duurder bij 65% pensioenfondsen
09-14 TPRA introduceert Ranking Report
11-15 Verplichtgestelde pensioenfondsen presteren relatief goed in stabiel Q3
08-16 Nominale dekkingsgraden stijgen licht in Q2 2016
05-30 TPRA lanceert online monitor dekkingsgraden
03-11 Beleidsdekkingsgraden schetsen te rooskleurig beeld
02-18 57% pensioenfondsen zoekt financiële steun bij premiebetaler