TPRA | PUBLICATIES

TPRA doet zelfstandig onderzoek en publiceert onder andere over de ontwikkelingen van dekkingsgraden, kosten, rendementen, premies, beloningen en regelingen. De meeste rapporten verschijnen eens per kwartaal of eens per jaar. Ze zijn vrijwel allemaal gratis beschikbaar.

 

MONITOR DEKKINGSGRADEN

De TPRA Monitor Dekkingsgraden bespreekt de ontwikkelingen van de nominale dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen. Naast algemene ontwikkelingen zet de monitor de prestaties van de ondernemingspensioenfondsen af tegen de prestaties van de bedrijfstakpensioenfondsen en geeft de monitor een overzicht van goed en minder goed presterende fondsen. De monitor verschijnt eens per kwartaal.

M2018-2: Monitor dekkingsgraden 2017-IV
M2017-11: Monitor dekkingsgraden 2017-III
M2017-8: Monitor dekkingsgraden 2017-II
M2017-5: Monitor dekkingsgraden 2017-I
M2017-3: Monitor dekkingsgraden 2016-IV
M2016-11: Monitor dekkingsgraden 2016-III
M2016-08: Monitor dekkingsgraden 2016-II
M2016-05: Monitor dekkingsgraden 2016-I
M2016-03: Monitor dekkingsgraden 2015-IV


MONITOR KOSTEN

De TPRA Monitor Kosten geeft inzicht in de pensioenbeheerkosten en vermogensbeheerkosten van de in Nederland onder toezicht staande pensioenfondsen. De resultaten zijn gebaseerd op publiek beschikbare informatie over kosten, zoals gepresenteerd in de jaarverslagen van pensioenfondsen. De monitor verschijnt eens per jaar.   

M2017-09: Monitor kosten 2017
M2016-09: Monitor kosten 2016

 


MONITOR PREMIE

De TPRA Monitor Premie analyseert premies en beoordeelt tegen welke prijs de pensioenen ingekocht worden. Wie betaalt teveel en wie betaalt te weinig? Welke premie wordt feitelijk betaald en hoeveel premie is er nodig?

P2016-02: De premieparadox


MONITOR BELONINGsbeleid

De TPRA Monitor Beloningsbeleid beschrijft de beloningen en vacatievergoedingen aan bestuurders en commissieleden van pensioenfondsen. TPRA ontwikkelde een objectieve norm op basis van richtlijnen van DNB en de SER en vergelijkt de vergoedingen met deze norm. De monitor is onderdeel van een data-abonnement op de bestuursvergoedingen van de grote pensioenfondsen.

U kunt hier meer lezen over de Benchmark Beloningsbeleid.