TPRA | Rating Regelingen Overzicht

De TPRA Rating Regelingen geeft in één oogopslag inzicht in de kwaliteit van de regeling. Het overzicht van de ratings van alle beoordeelde regelingen is gratis beschikbaar via onderstaand aanvraagformulier.

 

RAting regelingen overzicht

Het TPRA Rating Regelingen Overzicht geeft de totaalscores van alle beoordeelde regelingen, legt uit welke methode is gehanteerd, vertelt voor wie de rating is bedoeld en licht toe hoe de rating gebruikt kan worden.  

Elke regeling is op meer dan 50 onderdelen beoordeeld, in de categorieën ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen, flexibiliteit, vrijwillige aanvullingen en indexaties. Het overzicht bevat ongeveer 200 actieve regelingen.

Detailinformatie over de opbouw van de score en de prestaties op de verschillende soorten pensioen en de mate van flexibiliteit die de regeling biedt is beschikbaar in het TPRA Rating Report Regelingen.

U kunt hier meer lezen over het Rating Report Regelingen.


Gratis aanvragen

De ratings van alle door TPRA beoordeelde regelingen zijn gratis beschikbaar.

U kunt het overzicht gratis aanvragen via onderstaand formulier. Informatie over het gebruik van de rating en de beoordelingsmethode kunt u hier downloaden.