TPRA | Rating Regelingen Overzicht

De TPRA Rating Regelingen geeft in één oogopslag inzicht in de actuele kwaliteit van pensioenregelingen. Het overzicht van de ratings van alle beoordeelde regelingen is gratis aan te vragen via de link hieronder.


RAting regelingen overzicht 2019

Het TPRA Rating Regelingen Overzicht 2019 is een lijst die de actuele totaalratings weergeeft van alle actieve pensioenregelingen die door Nederlandse pensioenfondsen worden uitgevoerd. Deze lijst is gratis aan te vragen (zie onder). In het tevens gratis beschikbare verantwoordingsdocument wordt uitgelegd welke beoordelingsmethode is gehanteerd, voor wie de rating is bedoeld en hoe de rating gebruikt kan worden.  

Elke regeling is op meer dan 60 criteria beoordeeld, in de categorieën ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen, flexibiliteit, vrijwillige aanvullingen, indexaties en financiering. Het overzicht bevat ongeveer 213 actieve regelingen.

Detailinformatie over de opbouw van de score en de prestaties op de verschillende onderdelen van een specifieke regeling is beschikbaar in de vorm van uitgebreide rapporten die per regeling te bestellen zijn: de TPRA Rating Reports Regelingen 2019.

U kunt hier meer lezen over de Rating Reports Regelingen 2019.


Gratis aanvragen

De 2019 ratings van alle door TPRA beoordeelde regelingen zijn gratis beschikbaar.

U kunt het overzicht gratis aanvragen via het aanvraagformulier. Informatie over het gebruik van de rating en de beoordelingsmethode kunt u hier downloaden.