TPRA | Rating Report Regelingen

De TPRA Rating Regelingen geeft in één oogopslag inzicht in de kwaliteit van een pensioenregeling. Het overzicht van de ratings van alle beoordeelde regelingen is gratis beschikbaar via het aanvraagformulier. Het TPRA Rating Report Regelingen geeft detailinformatie over de opbouw van de score en de prestaties op de verschillende soorten pensioen en de mate van flexibiliteit die de regeling biedt.

 

Rating Report Regelingen

Het TPRA Rating Report Regelingen vertelt het verhaal achter de regelingenratings en bespreekt punt voor punt de prestaties van de geselecteerde regeling. Het geeft inzicht in de behaalde ratings op de verschillende soorten pensioen (ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen) en de scores op ieder afzonderlijk kenmerk. De flexibiliteit van de regeling en de mogelijkheden tot vrijwillige aanvullingsregelingen zijn eveneens onderdeel van de beoordeling, evenals de geleverde indexaties over de afgelopen vijf jaar in relatie tot de door het fonds gestelde ambities. Het laatste onderdeel betreft de robuustheid van de financiering.

De regeling wordt afgezet tegen ongeveer 220 actieve regelingen. Elke regeling is op meer dan 50 onderdelen beoordeeld. Het rapport beslaat meer dan 50 pagina's en geeft een diepgaand inzicht in de kwaliteit van de regeling als geheel en de kwaliteit van de verschillende onderdelen waar de regeling uit is opgebouwd.


INFORMATIE EN BESTELLEN

Het rapport is beschikbaar vanaf € 2.450,- incl. BTW. U kunt het rapport bestellen met het bestelformulier. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op!

U kunt ook alvast onze verkorte en geanonimiseerde demoversie bekijken.


do's and don'ts

De ratings van alle door TPRA beoordeelde regelingen zijn gratis beschikbaar.

De ratings kunnen goed gebruikt worden in de communicatie aan deelnemers over de kwaliteit van de regeling. Bent u bijvoorbeeld een uitvoerder van een regeling of een werkgever en wilt u de TPRA Rating Regelingen gebruiken in uw communicatie aan de deelnemer, bedenk dan wel dat aan het gebruik van de TPRA Rating Regelingen spelregels én kosten verbonden zijn. Overweegt u dus om naar buiten te treden met uw rating, neem dan contact op met TPRA of bekijk de voorwaarden.