TPRA | RATINGS

TPRA Ratings geven een compact en objectief oordeel over specifieke onderdelen van het aangeboden pensioen of de uitvoering die aan dit pensioen gegeven wordt. De kwaliteit van de regeling is het eerste onderdeel waar TPRA haar oordeel over velt.

Lees hier het persbericht over de TPRA Rating Regelingen 2018.

 

 

rating report Regelingen

De TPRA Rating Regelingen geeft in één oogopslag weer hoe de regeling zich verhoudt tot wat gangbaar is in Nederland. De TPRA Rating Regelingen is gebaseerd op een verzameling scores op de onderdelen ouderdoms-, partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen alsmede scores voor de mate van flexibiliteit en vrijwillige aanvullingen die de regeling biedt. Indexaties en kortingen maken eveneens onderdeel uit van de rating, waarmee ook een oordeel gegeven wordt over de mate waarin een fonds haar ambities na komt. Het laatste onderdeel van de rating is de robuustheid van een financiering van een regeling. 

De gratis overzichtslijst met totaalratings kunt u hier aanvragen.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over de kwaliteit van een regeling op alle onderdelen? Dan kunt u een uitgebreid Rating Report Regelingen bestellen dat gericht is op een specifieke regeling.

U kunt hier meer lezen over het Rating Report Regelingen.


Beeldmerk

Het TPRA Rating Regelingen 2017 beeldmerk is het officiële instrument waarmee bedrijven en pensioenfondsen de onafhankelijke beoordeling van de pensioenregeling kunnen delen met hun deelnemers. Bedrijven die dit beeldmerk in hun communicatie gebruiken verzekeren hun deelnemers er van dat de kwaliteit van de pensioenregeling officieel door TPRA is beoordeeld en met het in het beeldmerk aantal diamanten is gekwalificeerd. Het onderstaande figuur toont het beeldmerk van een pensioenfonds dat een 5-diamanten rating heeft behaald.

2018.png

Heeft uw pensioenregeling een gunstige TPRA-Rating ontvangen? Dan kunt u als pensioenfonds of bedrijf deze rating uitdragen in uw communicatie-uitingen, onder andere aan de hand van het officiële logo. Hieraan zijn kosten en regels verbonden. Licenties zijn af te sluiten voor een periode van 12 maanden of 6 maanden. De licentievoorwaarden kunt u hier nalezen en het bestelformulier voor de licentieovereenkomst vindt u hier.

Licentie


Bedrijven en pensioenfondsen waarvan de pensioenregeling nog geen rating van TPRA heeft ontvangen, kunnen hun regeling door ons op onafhankelijke wijze laten beoordelen met een officiële TPRA-Rating. Voor meer informatie kunt u per mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Nog geen rating?