TPRA | RATINGS

TPRA Ratings geven een compact en objectief oordeel over specifieke onderdelen van het aangeboden pensioen of de uitvoering die aan dit pensioen gegeven wordt. De kwaliteit van de regeling is het eerste onderdeel waar TPRA haar oordeel over velt.

De TPRA Rating Regelingen 2019 is beschikbaar!

 


ratinglijst en rapporten

De TPRA Rating Regelingen geeft in één oogopslag weer hoe de regeling zich verhoudt tot wat gangbaar is in Nederland. De TPRA Rating Regelingen is een kwaliteitsoordeel en ranglijst van 213 actieve pensioenregelingen. Deze is gebaseerd op een verzameling scores op alle hoofdonderdelen van een pensioenregeling en op meer dan meer dan 60 verschillende eigenschappen.

De 2019 editie van de rating omvat onder andere een prognose over de toekomstige waardetoename van pensioenaanspraken via indexaties of kapitaalrendementen.

De onderliggende gegevens zijn op onafhankelijke wijze door The Pension Rating Agency verzameld en ter validatie voorgelegd aan de uitvoerende pensioenfondsen. 

Meer over de gratis overzichtslijst met totaalratings en marktoverzicht leest u hier.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over de kwaliteit van een regeling op alle onderdelen? Dan kunt u een van de verschillende varianten uitgebreide Rating Reports bestellen die gericht zijn op een specifieke regeling of groep regelingen.

U kunt hier meer lezen over de verschillende diepgaande TPRA Rating Reports Regelingen.


Beeldmerk

Het TPRA Rating Regelingen 2019 beeldmerk is het officiële instrument waarmee bedrijven en pensioenfondsen de onafhankelijke beoordeling van de pensioenregeling kunnen delen met hun deelnemers. Bedrijven die dit beeldmerk in hun communicatie gebruiken verzekeren hun deelnemers er van dat de kwaliteit van de pensioenregeling officieel door TPRA is beoordeeld en met het in het beeldmerk aantal diamanten is gekwalificeerd. Het onderstaande figuur toont het beeldmerk van een pensioenfonds dat een 5-diamanten rating heeft behaald.

2019.png

Heeft uw pensioenregeling een gunstige TPRA-Rating ontvangen? Dan kunt u als pensioenfonds of bedrijf deze rating uitdragen in uw communicatie-uitingen, onder andere aan de hand van het officiële logo. Hieraan zijn kosten en regels verbonden. Licenties zijn af te sluiten voor een periode van 12 maanden of 6 maanden. De licentievoorwaarden kunt u hier nalezen en het bestelformulier voor de licentieovereenkomst vindt u hier.

Licentie


Bedrijven en pensioenfondsen waarvan de pensioenregeling nog geen rating van TPRA heeft ontvangen, kunnen hun regeling door ons op onafhankelijke wijze laten beoordelen met een officiële TPRA-Rating. Voor meer informatie kunt u per mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Nog geen rating?