TPRA | RESEARCH

TPRA verzamelt, rubriceert, analyseert en normaliseert alle beschikbare data over Nederlandse pensioenfondsen. Deze data gebruikt TPRA om onderzoek te doen, in opdracht of op eigen initiatief. Een groot deel van de onderzoeken is gratis beschikbaar (zie publicaties). 

 

Maatwerk onderzoek

TPRA geeft algemene inzichten in de prestaties van Nederlandse pensioenfondsen in de (gratis) beschikbare publicaties. Veel klanten zijn geïnteresseerd in de specifieke prestaties van bepaalde fondsen of wensen een diepgaander inzicht in de gepresenteerde resultaten. TPRA bedient deze klanten door middel van maatwerkonderzoek en het leveren van data-extracten. 

Neem gerust contact op voor meer informatie.


PUBLIcaties

TPRA doet zelfstandig onderzoek en publiceert onder andere over de ontwikkelingen van dekkingsgraden, kosten, rendementen, premies, beloningen en regelingen. De rapporten zijn over het algemeen gratis beschikbaar. 

U kunt hier meer informatie vinden over de publicaties.